Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

W ramach Przedszkolnego Gabinetu Terapeutycznego proponujemy

Terapia pedagogiczna - Terapia specyficznych problemów w nauce - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne: indywidualne lub grupowe,

Diagnoza logopedyczna - Diagnoza logopedyczna ma za zadanie określić, jakie nieprawidłowości występują w rozwoju mowy lub u osób, które mają trudności z porozumiewaniem się. Objawy te można określić na podstawie wywiadu, obserwacji i testów.

Terapia logopedyczna - Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).

Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pani Ania - nauczyciel terapii pedagogicznej

Pani  Magda - nauczyciel logopeda

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 3 W PILE

 

 

Kontakt

Piła, ul. W. Pola 16, 64-920 Piła

  •  (67) 212 02 35

  •  przedszkole03pila@gmail.com

Search