Oferta

NASZE PRZEDSZKOLE JEST

 • bezpieczne, życzliwe i przyjazne
 • otwarte na potrzeby i możliwości dziecka i rodzica
 • bogate w bazę dydaktyczną
 • wyposażone w atrakcyjne sale zajęć

OFERUJEMY

 • zabawy i zajęcia wszechstronnie rozwijające dziecka
 • wycieczki piesze i autokarowe
 • spotkania ze sztuką
 • organizujemy uroczystości i spotkania rodzinne
 • miłą, życzliwą atmosferę
 • warsztaty terapeutyczno-psychologiczne dla rodziców
 • udział dzieci w konkursach międzyprzedszkolnych

GWARANTUJEMY

 • smaczne i zdrowe posiłki
 • pomoc terapeutyczną dla dzieci i rodziców w Przedszkolnym Gabinecie Terapeutycznym
 • rozwijanie zainteresowań indywidualnych poprzez kreatywną pracę i zabawę
 • wzorową opiekę wychowawczo-dydaktyczną

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA

1. Realizacja  I projektu: "The language of the painting' (Mówimy językiem obrazów) w ramach programu UE w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego "Uczenie się przez całe życie - Comenius".

2. Realizacja II projektu: "My granfather's toy" (Zabawka mojego dziadka) w ramach programu UE w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego "Uczenie się przez całe życie - Comenius".

3. Osiągnięcia w konkursach międzyprzedszkolnych.

4. Monitoring szczególnych osiągnięć absolwentów przedszkola w szkole oraz zajęciach pozalekcyjnych.

 

Kontakt

Piła, ul. W. Pola 16, 64-920 Piła

 •  (67) 212 02 35

 •  przedszkole03pila@gmail.com

Search