Historia

Przedszkole Publiczne nr 3 w Pile jest jedną z najstarszych placówek wychowania przedszkolnego działających do dnia dzisiejszego w naszym mieście. Placówka powstała w 1946 roku, a jej założycielką była p. Leokadia Szyszko.

Przedszkole mieściło się w budynku mieszkalnym,który nie spełniał wymogów bezpieczeństwa. W związku z tym władze miasta w 1949 r. zaadaptowały na ten cel budynek przy ulicy Bydgoskiej 190.

 Dzięki staraniom Wydziału Oświaty UM i całego personelu warunki pracy z roku na rok polepszały się. W latach 1949-1961 przedszkolem kierowały kolejno: p. K. Buranow, p. M. Karwacka, p. T. Wrzecion. W 1961 r. kierownictwo objęła p. M. Leszczyszyn. Praca przedszkola widoczna była w środowisku lokalnym. Organizowano uroczystości przedszkolne, wycieczki, akademie z udziałem władz miasta i pracowników zakładów pracy.

W 1968 roku nastąpiła kolejna zmiana budynku placówki. Przedszkole przeniesiono do budynku po internacie Państwowego Zakładu Wychowawczego przy ulicy Krynicznej 2. Kierownictwo objęła p. Barbara Dorofiejczyk, która była dyrektorem przedszkola do roku 1998. W latach 1968-1998 przedszkole rozwija się i modernizuje. W tym okresie przedszkole zasłynęło z udziału w olimpiadach sportowych. W 1998 r. dyrektorem została p. Ariana Latzke, która wiele wysiłku włożyła w polepszenie warunków pracy.

W 2002 r. nastąpiła kolejna zmiana miejsca placówki, którą przeniesiono na ul. W. Pola 16 do budynku po zlikwidowanym żłobku. Adaptacja pomieszczeń trwała 2 miesiące przy dużym zaangażowaniu pracowników przedszkola.

 

Kontakt

Piła, ul. W. Pola 16, 64-920 Piła

  •  (67) 212 02 35

  •  przedszkole03pila@gmail.com

Search